Who we are

Our website address is: https://www.prestigeart.ro

Crearea de site-uri web: Iuliana Marin

Webmaster : Iuliana Marin

Adress: Bucuresti, Sectorul 5

E-mail : office@prestigeart.ro

Telefon :  0727 900 235

Redactor-șef: Irimia Bogdan Marin

Society : SC Prestige Art SRL

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informații generale

Prin acest document vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii noastre de internet.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. In caz ca sunteți client al website-ului nostru, noi vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul interactionării cu compania, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct prin telefon sau în scris, la sediul nostru sau în oricare locație în care un reprezentant al societății noastre vă facilitează înregistrarea unui contract sau a unei comenzi prin intermediul website-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Noi nu creăm conturi de utilizator și nu dorim sa deținem pe servere date personale ale utilizatorilor sau clienților noștri. Dacă accidental trimiteti date personale pe mailul compabiei office@prestigeart.ro, acestea vor fi prelucrate îm măsura în care vă dați acordul scris printr-un email al dumneavoastră.

II.2. Dacă sunteți vizitator al website-ului, SC PRESTIGE ART SRL, noi vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC PRESTIGE ART SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC PRESTIGE ART SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate prin telefon, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

– pentru desfășurarea unor activități de învățare a unor cursuri Thetahealing, a unor proceduri, exerciții, manifestări cu caracter teoretic și practic, prin completarea unor formulare/documente prin care vă dați acordul de prelucrare a unor date personale cu numele, prenumele, domiciliul actual, emailul personal și telefonul pentru a vă crea un cont de utilizator și a vă înregistra în baza de date a siteului www. thetahealing.com, pentru a obține o diplomă autorizată de practician în domeniu. După obținerea accesului la acesta, dumneavoastră vă puteți modifica profilul, lăsându-l la vedere sau putîndu-l ascunde.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul/comanda încheiate între dumneavoastră și SC Prestige Art SRL, definit în cuprinsul paginii ,,Termeni și condiții”.  Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea  acestui contract/comanda. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC Prestige Art SRL.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC Prestige Art SRL în contextul oricăror servicii prestate prin intermediul website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC Prestige Art SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul website-ului.

– pentru activităţi de marketing, publicitate, reclamă, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Prestige Art SRL, prin intermediul website-ului, în măsura în care le creăm.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a website-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe website.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Prestige Art SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe webite. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al website-ului, SC Prestige Art SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Prestige Art SRL sau partenerii acestuia, prin intermediul website-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la un newsletter, in situația că este disponibil pe website. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe website.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC Prestige Art SRL de a asigura funcționarea corectă a website-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC Prestige Art SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Prestige Art SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10-15 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Prestige Art SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC Prestige Art SRL în desfășurarea activității prin intermediul webite-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea website-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC Prestige Art SRL prin intermediul website-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea website-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC Prestige Art SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Prestige Art SRL, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC SC Prestige Art SRLcu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC SC Prestige Art SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

*acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

*în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

*în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

*în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

*în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

*datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Prestige Art SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

*persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

*prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

*operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

*persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

De asemenea, mai aveți rezervate următoarele drepturi:

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Prestige Art SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

-dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

*în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Prestige Art SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Prestige Art SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

*în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar, în cazul în care problema nu a fost rezolvată pe cale amiabilă.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@prestigeart.roPentru diverse programari sunati la.

    Prestige Art S.R.L.

* Folosim Cookie-uri pentru a personaliza conținutul acestui website, pentru a oferi functionalități specifice, dar și pentru a analiza traficul. Înainte să accesezi acest website, iți recomandăm să citești Politica de Confidentialitate. Cookie-urile pot fi dezactivate oricând din setarile browser-ului.